انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: تغيير ساختار مقررات هوانوردی ايران هماهنگ با چهارچوب مقررات اتحاديه اروپا
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري، گفت: ساختار مقررات هوانوردي ايران با چهارچوب مقررات آژانس ايمني هواپيمايي اتحاديه اروپا (EASA) هماهنگ مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، محمد جواد تقوايي اظهارداشت: هماهنگ سازي ساختار مقررات هوانوردي ايران با چهارچوب مقررات آژانس ايمني هواپيمايي اتحاديه اروپا در شوراي راهبردي صنعت به تصويب رسيده است.
وي افزود: محتواي مقررات، با دقت و با در نظر گرفتن ضرورت‌ها، مصالح و الزامات ملي، با شرايط صنعت و كشور تطبيق داده مي شود و اين محتوا تا حد امكان، هماهنگ با چهارچوب و رويكرد مقرراتي EASA خواهد بود.
تقوايي، علت اتخاذ تصميم مذكور را، ترسيم الگوي كارآمد و پايدار و منطبق با ساختارهاي مقرراتي غالب در دنيا دانست.
وي بهره گيري از استانداردها و رويه هاي آزموده توسط كشورهاي پيشرو در صنعت هوانوردي را نوعي خردورزي تلقي كرد و گفت: در اين راستا سمت و سوي اتخاذ شده در راستاي ساختارهايي بوده كه از منظر حمل و نقل هوايي بيشترين تعامل را با كشورمان داشته اند.
معاون استانداردپرواز سازمان هواپيمايي كشوري، خاطرنشان كرد: در حال حاضر طيف وسيعي از مقررات هوانوردي كشور مطابق با اين الگوي مقررات (EASA) هستند و تصميم فوق، تغييري بنيادين و دشواري محسوب نمي‌شود، بلكه يك نوع قطعيت دادن در حوزه هاي مختلف به سياست وضع مقررات است.
وي با تاكيد براينكه نقطه­نظرات تمامي ذينفعان صنعت در زمينه محتواي مقررات هوانوردي كشور مورد توجه و بررسي قرار خواهد گرفت تصريح كرد: ضروري است تمامي ارائه دهندگان خدمات هوانوردي در كشور و ذينفعان مقررات سازمان هواپيمايي كشوري، ضمن آگاهي از اين چشم انداز، برنامه ريزي هاي آتي خود را بر مبناي اين سياست اعلام شده استوار سازند.

منبع : CAO.IR