انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: ديدار مديران ارشد هواپيمايی سوئيس با رئيس سازمان هواپيمايی كشوری
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مقامات هواپيمايی سوئيس اير با رئيس سازمان هواپيمايی كشوری پيرامون همكاری در زمينه خدمات هندلينگ در فرودگاهها از جمله خدمات زمينی و هوانوردی با يكديگر ديدار و گفت گو كردند.

رضا جعفرزاده مشاور رئيس و مدير روابط عمومی سازمان هواپيمايی كشوری با اعلام اين خبر گفت به دنبال سفر رئيس جمهور سوئيس به ايران و سياست توسعه روابط خارجی از جمله روابط حمل و نقلی دولت عصر ديروز مديران عالی شركت هواپيمايی سوئيس اير با رئيس سازمان هواپيمايی كشوری ديدار كردند. جعفرزاده گفت: در اين ديدار كه معاون هوانوردی و امور بين الملل و مديركل حقوقی سازمان هواپيمايی كشوری حضور داشتند. رئيس هيأت اقتصادی و مدير ارشد اجرائی و رئيس خدمات فرودگاهی شركت هواپيمايی سوئيس اير رئوس همكاريهای ممكن از طرف آن شركت را در زمينه های خدمات هندلينگ در فرودگاهها از جمله خدمات زمينی و هوانوردی اعلام كردند در اين ديدار مهندس عابدزاده رئيس سازمان هواپيمايی كشوری ضمن استقبال از اعلام آمادگی گروه اقتصاد و اجرائی آن شركت اظهار داشت در فرصت های آتی لازم است اين توانايی ها نيز در مذاكرات بعدی با حضور مسؤلان شركت فرودگاههای كشور و شركت های هواپيمايی نيز صورت گيرد.

منبع : CAO.IR