انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: فرود اضطراری هواپيمای زاگرس در فرودگاه شهيد بهشتی اصفهان
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
فرود اضطراری هواپيمای زاگرس در فرودگاه شهيد بهشتی اصفهان به خاطر نجات جان بيمار پرواز بوده نه نقص فنی

رضا جعفرزاده مشاور رسانه اي رئيس سازمان و مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري ضمن رد نقص فني هواپيما در پرواز 4035 مسير مشهد- اهواز هواپيماي زاگرس گفت: هواپيماي مذكور ساعت 18:55 دقيقه عصر ديروز فرودگاه مشهد مقدس به سمت اهواز ترك و ساعتي بعد در طول پرواز يكي از مسافران خارجي دچار ناراحتي قلبي شده كه پس از انجام كمك هاي اوليه مهمانداران و پزشك پرواز خلبان پرواز مذكور اولويت را در انجام فرود اضطراري در فرودگاه اصفهان تشخيص داده و در ساعت 20:13 دقيقه در فرودگاه اصفهان فرود اضطراري و مسافر پرواز به بيمارستان اعزام و از خطرات احتمالي نجات يافته است.