انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: تست سيستم هاي ارتفاع سنجي هواپيماهاي ايراني انجام شد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
معاون هوانوردی و امور بين الملل سازمان هواپيمايی كشوری از انجام تست سيستم هاي ارتفاع سنجي هواپيماهاي ايراني موسوم به RVSM MONITORING خبرداد.
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپيمايی كشوری، محمد خداكرمی اظهارداشت: طبق الزام سازمان جهاني هواپيمايي كشوري، هواپيماهايي كه در ارتفاع 29 هزارپا و بالاتر پرواز مي كنند بايد به صورت دوره اي تحت تست سيستم هاي ارتفاع سنجی قرار گرفته و از صحت عملكرد و دقت دستگاه هاي ارتفاع سنجی هواپيماها اطمينان حاصل شود.
وي با بيان اينكه تست هاي مذكور بر روي ناوگان ثبت شده در هر كشور بايد توسط نهادهاي مورد تاييد ايكائو انجام گيرد، تصريح كرد: در منطقه خاورميانه تست سيستم هاي ارتفاع سنجي توسط نهادي به نام MIDRMAصورت مي پذيرد.
معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه در ارتفاعات بالا، از غلظت هوا كاسته شده و اين موضوع روي عملكرد دستگاه ارتفاع سنج هواپيما كه براساس سنجش فشار سطح پروازي عمل مي كند تاثير گذار است، بنابراين حصول اطمينان از دقت بالاي دستگاههاي ارتفاع سنج به منظور ايجاد جدايي عمودی بين پروازها در ارتفاعات مختلف و عدم تخطي پروازها از ارتفاع تعيين شده پروازي از الزامات ايكائو به شمار مي رود.
خداكرمي افزود: به دليل عدم همكاري برخي شركت هاي غربي، استفاده از تجهيزات مانيتورينگ مربوطه، در طول 2 سال گذشته براي كشور ميسر نبود و تاريخ اعتبار تست سيستم هاي ارتفاع سنجي 59 فروند از هواپيماهاي ملكي ايران رو به اتمام بود.
وي ادامه داد: در صورت اتمام اعتبار، اين هواپيماها از پرواز در ارتفاع 29 هزار پا و بالاتر محروم مي شدند و عوارضی چون تجمع ترافيك در ارتفاع هاي پائين تر، كاهش ايمني، افزايش استهلاك و افزايش مصرف سوخت هواپيما مورد انتظار بود.
معاون هوانوردي و امور بين الملل سازمان هواپيمايي كشوري گفت: در مذاكراتی كه در اجلاس اخير مديريت ترافيك هوايي ايكائو در منطقه خاورميانه و با حضور كشورهاي عضو و نمايندگان برخي سازمان هاي بين المللي برگزار شد، موضوع ايجاد محدوديت براي تست هواپيماهاي ايراني مورد اعتراض نمايندگان كشورمان قرار گرفت و با ارائه مستندات، خواستار درج اين موضوع در گزارش اجلاس و پيگيري آن توسط ايكائو شدند.
خداكرمي اظهارداشت: خوشبختانه پيگيري هاي ايكائو در اين زمينه نتيجه داد و محدوديت اعمال شده براي تست هواپيماهاي ملكي بر طرف شد.
وي تصريح كرد: مطابق با اين خبر و تاييد ايكائو، نمايندگان آژانس MIDRMA به ايران آمده و برنامه ريزي را جهت انجام تست هاي مذكور با هماهنگي سازمان هواپيمايي كشوري آغاز كردند.

منبع : CAO.IR