انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: نرخ هاي گذشته همچنان در دستور كار شركت هاي هواپيمايي قرار دارد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
رضا جعفرزاده مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري با بيان اينكه مراجعه به سايت هاي شركت هاي هواپيمايي مويد عدم تغيير نرخ بليت هواپيماست گفت: فروش بليت بيرون از نرخ هاي ارائه شده توسط شركت هاي هواپيمايي تخلف محسوب و قابل پيگيري است.
جعفرزاده با تاكيد بر اينكه سازمان هواپيمايي كشوري همواره نسبت به موارد تخلفي كه از سوي دفاتر خدمات مسافرت هوايي كه داراي مجوز بند الف بوده اند صورت گرفته، برخورد كرده است گفت: طي چند ماه گذشته براساس آمار ارائه شده از طرف دفتر نظارت بر شركت هاي هواپيمايي، سازمان هواپيمايي نزديك 10مورد تخلف گرانفروشي منجر به تعليق و يك صد تخلف گرانفروشي منجر به اخطار داشته است.
وي افزود: علي رغم اعلام دستورالعمل آزادسازي نرخ بليت هواپيما توسط سازمان به شركت هاي هواپيمايي، شركت هاي هواپيمايي براي ارائه نرخ هاي جديد هنوز به جمع بندي كامل نرسيده و تاكنون تغيير نرخ ها را اعلام نكرده و همچنان با نرخ هاي گذشته پرواز مي كنند.
متقاضيان بليت هواپيما در صورت مراجعه به مراكز فروش بليت چنانچه با موارد تخلف خارج از نرخ ارائه شده از طرف شركت هاي هواپيمايي مواجه  شدند مي توانند با شماره تلفن هاي 61022355- 61022015، تلفكس 66048007، پست الكترونيكي shekayat@cao.ir و صندوق پستي 1798-13445 دفترارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان هواپيمايي كشوري تماس بگيرند.

منبع : CAO.IR