انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: ديدار سفير ايرلند با رئيس سازمان هواپيمايي كشوري ايران
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
برندن وارد سفير ايرلند در راس هياتي با علي عابدزاده رئيس سازمان هواپيمايي كشوري ايران ديدار و گفت و گو كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، در اين ديدار بازنگري يادداشت تفاهم موجود بين دو كشور در زمينه همكاري هاي حمل و نقل هوايي مورد تاكيد قرار گرفت.
انتقال تكنولوژي و دانش هواپيمايي كشوري، آموزش ايمني، امنيت و صلاحيت پرواز، حمايت از همكاري موثر بين شركت هاي هواپيمايي ايرلندي، مشاوره در خصوص تغيير ساختار سازمان هواپيمايي كشوري ايران، انتقال تجربيات در مورد مناطق آزاد و فروشگاه ها free shop) فرودگاهي) از ديگر توافقات صورت گرفته بين مقامات دو كشور به شمار مي رود.

منبع : CAO.IR