انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: محمد جواد تقوايي معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري شد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري طي حكمي محمدجواد تقوايي را به سمت معاونت استاندارد پرواز اين سازمان منصوب كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، طي حكمي از سوي علي عابدزاده، محمدجواد تقوايي به سمت معاون استاندارد پرواز اين سازمان منصوب شد.
در اين حكم آمده است؛ نظر به دانش تخصصي، تجربيات و صلاحيت هاي فني و تعهد جنابعالي، به عنوان معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري منصوب مي شويد.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري در ادامه اين حكم از معاون جديد استاندارد پرواز سازمان خواستار شد؛ امور برنامه ريزي و نظارت بر پياده سازي سامانه مديريت ايمني در شركت ها و سازمان هاي ذيربط و ذينفعان صنعت هوانوردي، ارتقاء سطح ايمني صنعت هوانوردي از طريق تعامل با سازمان هاي بين المللي ناظر بر صنعت، تدوين دستورالعمل هاي مورد نياز، اصلاح فرآيندها، مميزي و بازرسي هاي مستمر و به هنگام، تربيت منابع انساني مورد نياز جهت اعمال نظارت و حاكميت سازمان، تعامل تنگاتنگ با ساير معاونان و مديران كل سازمان در راستاي ارتقاء جايگاه سازمان در مميزي هاي بين المللي، رسيدگي به هنگام به رويدادها و سوانح هواپيمايي با رويكرد پيشگيرانه و تهيه سامانه اطلاعات جامع ايمني، تدوين سند جامع توسعه هوانوردي عمومي كشور، برنامه ريزي و پياده سازي استانداردها و توصيه هاي سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري در برنامه جهاني ايمني هوانوردي را به صورت ويژه در دستور كار قرار دهد.
گفتني است؛ وي دانش آموخته مهندسي تعمير و نگهداري هواپيما در مقطع كارشناسي از دانشكده صنعت هواپيمايي كشوري و رشته هوافضا- آيروديناميك در مقطع كارشناسي ارشد از دانشگاه صنعتي شريف است كه پيش از اين مديرعاملي شركت كاموتك پرواز، مديركل صلاحيت پروازي شركت هواپيمايي معراج، معاونت فني و مهندسي شركت هواپيمايي شاهين، مدير نظام كيفي مركز آموزش شركت هواپيمايي آسمان، عضو شوراي راهبرد صنعت هوانوردي كشور تحت مديريت و نظارت رياست سازمان عضو كارگروه تدوين قوانين صلاحيت پروازي و قوانين تعمير و نگهداري سازمان، عضو كارگروه تدوين سند راهبردي ايمني هوانوردي كشور در سازمان هواپيمايي كشوري، عضويت در پانل خبرگان تدوين برنامه استراتژيك و چشم انداز صنعت هوانوردي كشور زير نظر معاونت فناوري رياست جمهوري در افق جشم انداز جمهوري اسلامي ايران و . . . را در كارنامه خود دارد.
مراسم معارفه معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري صبح امروز با حضور رئيس، معاونان، مديران و كاركنان سازمان هواپيمايي كشوري برگزار شد.

منبع : CAO.IR