انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: رئيس سازمان هواپيمايي كشوري دستورالعمل آزادسازي نرخ بليت هواپيما را ابلاغ کرد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري دستورالعمل آزادسازي نرخ بليت هواپيما و شبكه پروازي را ابلاغ كرد

علي عابدزاده، رئيس سازمان هواپيمايي كشوري، امروز دوشنبه دستورالعمل آزادسازي نرخ بليت هواپيما شبكه پروازي و مسيرهاي حمايتي را به شركت‌هاي هواپيمايي ابلاغ كرد.
 به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، به منظور بهبود شرايط سفر، افزايش رضايتمندي مسافران ارتقا فضاي كسب و كار در حوزه سفرهاي هوايي داخلي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اجراي بند "ب" ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و با تصويب شوراي عالي هواپيمايي، آزادسازي نرخ بليت و شبكه پروازي با ابلاغ دستورالعمل سازمان هواپيمايي كشوري به مديران عامل شركت هاي هواپيمايي داخلي وارد فاز اجرايي شد.
در جلسه اي كه صبح امروز دوشنبه نهم آذرماه در سازمان هواپيمايي كشوري به رياست علي عابدزاده معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان هواپيمايي كشوري و مديرعامل و معاونان بازرگاني شركت هاي هواپيمايي داخلي برگزار شد ضرورت ها و الزامات آزادسازي نرخ بليت و شبكه پروازي در 170 مسير داخلي مورد تاكيد قرار گرفت و از شركت ها و انجمن شركت هاي هواپيمايي خواسته شد ضمن رعايت دقيق مفاد دستورالعمل سازمان هواپيمايي كشوري در اين خصوص نظارت لازم بر حسن اجراي اين سياست و برخورد با تخلفات احتمالي را نصب العين قرار دهند.
به موجب اين تصميم نرخ بليت هواپيما در 170 مسير پروازي داخلي آزاد اعلام شد و 87 مسير داخلي ديگر كماكان جز مسيرهاي حمايتي باقي ماند.
ملاك انتخاب مسيرهايي كه مشمول فرآيند آزادسازي قرار گرفتند رقابت سه شركت هواپيمايي در مسير پروازي و وجود ساير مدهاي حمل ونقل براي جابه جايي مسافران عنوان شد.
لازم به ذكر است كه مطابق تكليف قانوني مندرج در بند ب ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه كشور اين اقدام بايد يكسال پس از آغاز برنامه اجرايي مي شد اما تاكنون بعلل متعددي معطل باقي مانده بود و در سال گذشته سازمان هواپيمايي كشوري در گام نخست اقدام به متنوع نرسازي نرخ بليت هواپيما كرد و پس از يكسال مطالعه دقيق كارشناسي و دريافت مجوز از شورايعالي هواپيمايي به اين تكليف قانوني خود عمل كرد.
شركت هاي هواپيمايي ملزم شدند ضمن پاسخگويي مناسب در خصوص عمليات پروازي، كيفيت خدمات، تاخيرات و رعايت حقوق مسافران نظارت جامع را بر روند فروش بليت در مسيرهاي داخلي را در دستور كار قرار داده و مسئوليت تخلف دفاتر خدمات مسافرت هوايي نيز متوجه شركت هاي هواپيمايي خواهد بود.

منبع : CAO.IR