انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: دفتر مهندسي نظارت بر طراحي و ساخت وسايل پرنده سازمان هواپيمايي كشوري تغييرنام يافت
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مديركل دفتر مهندسي صلاحيت پروازي خبرداد: دفتر مهندسي نظارت بر طراحي و ساخت وسايل پرنده به دفتر مهندسي صلاحيت پروازي (AED: Airwor thinness Engineering Division) تغييرنام يافت.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، محمود طبق چي اظهارداشت: با عنايت به گسترش روز افزون توسعه صنعت حمل و نقل هوايي در دهه هاي اخير اين صنعت به عنوان يكي از مهمترين محورهاي توسعه و رشد كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مطرح است.
وي افزود: لذا به تبع رشد فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فن آوري نوين در ايران لزوم جابه جايي سريع مسافران و كالاها را با ملحوظ داشتن فاكتور ايمني حداكثري نتيجه افزايش روزافزون تقاضا در بخش حمل و نقل هوايي را يك ضرورت اجتناب ناپذير ساخته است.
مديركل دفتر مهندسي صلاحيت پروازي ادامه داد: در همين ارتباط پس از بررسي هاي جامع كارشناسي براساس مفاد مندرج در قوانين و مقررات ايكائو و نظارت هاي حاكميتي سازمان هواپيمايي كشوري جمهوري اسلامي ايران به صورت حداكثري و حصول و ارتقا سطح ايمني پروازها در حد مطلوب و قابل قبول وفق شاخص هاي بين المللي و جهاني، پس از بحث هاي مستمر و برنامه ريزي هاي كلان و سياستگذاريهاي هدفمند، اين سازمان در اقدامي شايسته نسبت به ايجاد و فعال كردن بخشي مهندسي و كاربردي جهت نظارت بهينه در صنعت هوانوردي با عنوان دفتر مهندسي صلاحيت پروازي (AED) همت گمارده است.
طبق چي افزود: يكي از اهداف شاخص و كلان آن نظارت بر فعاليت هاي پايه مهندسي و اجرايي نشريات فني اجباري (AD&SB)، تغييرات كلي (Major repair)، استمرار صلاحيت پرواز(Mcai)، برنامه يكپارچگي سازه اي (SIP)، تقبل يا اعتبار بخشي گواهينامه هاي صدا و زيست محيط، تقبل و يا اعتبار بخشي گواهينامه نوع (AIC Type validation certification) وسيله پرنده اي كه براي اولين بار به كشور وارد مي شود؛ و صدور اولين گواهينامه صلاحيت پروازي وسيله پرنده اي كه براي اولين بار در داخل كشور ثبت يا براي آخرين بار از ثبت كشور خارج مي شود.
وي در پايان گفت: اين دفتر اقدامات بنيادين و ريشه اي را جهت تدوين، تهيه و اصلاح روشها و رويه هاي جاري نظارتي را در در دست اقدام دارد كه به زودي تمامي الزامات و دستورالعمل ها و روش ها و رويه هاي مرتبط و نحوه فعاليت هاي نظارتي و حاكميتي اين دفتر اعلام خواهد شد.

منبع : CAO.IR