انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: صدور 679 مجوز پروازي به عتبات عاليات براي ايام اربعين حسيني
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مديركل حوزه رياست و روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، از صدور 679 مجوز پروازي براي انتقال زائران اربعين حسيني به عتبات عاليات تاكنون خبرداد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، محمد سعيد شرفي اظهارداشت: به منظور انتقال زائران اربعين حسيني به عتبات عاليات تاكنون تعداد 511 مجوز پرواز اعم از برنامه اي و فوق العاده براي شركت هاي هواپيمايي ايراني و تعداد 168 مجوز پروازي نيز براي دو شركت هاي هواپيمايي عراقي ايرويز و فلاي بغداد براي دوره فوق الذكر صادر شده است.
وي با بيان اينكه شركت هاي هواپيمايي از تاريخ 4 الي 18 آذرماه به جابه جايي زائران مبادرت خواهند كرد، افزود:  علي رغم اينكه پروازهاي مسير نجف و بغداد نظير ساير پروازهاي خارجي مشمول قيمت‌گذاري تكليفي نبوده و تابع عرضه و تقاضاست، اما سازمان هواپيمايي كشوري، در راستاي ساماندهي فروش بليت به متقاضيان سفرهاي هوايي به عتبات عاليات در ايام اربعين حسيني، با هماهنگي ايرلاين‌ها و انجمن شركت‌هاي هواپيمايي، نرخ ثابتي براي بليت پروازهاي مسير مذكور در بازه زماني 4 ياد شده، تعيين كرد.
مديركل حوزه رياست و روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، خاطرنشان كرد: اين سازمان توسط تيم هاي بازرسي همواره برنحوه فروش بليت نظارت مي كند و شركت هاي هواپيمايي نيز در ايام مذكور بر نحوه فروش دفاتر خدمات مسافرتي طرف قرار داد نظارت لازم را به عمل آورده اند.

منبع : CAO.IR