انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: تدابير سازمان هواپيمايي كشوري براي ساماندهي عرضه بليت پرو‌ازهاي عتبات در ايام اربعين
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
در راستاي ساماندهي فروش بليت به متقاضيان سفرهاي هوايي به عتبات عاليات در ايام اربعين حسيني، سازمان هواپيمايي كشوري با هماهنگي ايرلاين‌ها و انجمن شركت‌هاي هواپيمايي، نرخ ثابتي براي بليت پروازهاي مسير مذكور در بازه زماني 5 الي 18 آذرماه تعيين كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، علي رغم اينكه پروازهاي مسير نجف و بغداد نظير ساير پروازهاي خارجي مشمول قيمت‌گذاري تكليفي نبوده و تابع عرضه و تقاضاست، اما سازمان هواپيمايي كشوري به منظور پيشگيري از ايجاد بازار سياه بليت و فعاليت واسطه‌گران و كنترل نرخ‌هاي بليت هواپيما، با برنامه‌ريزي مدون و تفاهم با شركت هاي هواپيمايي نسبت به تعيين نرخ ثابت بليت اقدام كرد.
براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته، شركت هاي هواپيمايي از روز شنبه مورخ 16/8/94 در سايت هاي خود و يا نمايندگان رسمي فروش، اقدام به فروش بليت در مسير پروازي نجف و بغداد با سقف قيمتي اعلام شده، خواهند كرد.
براساس تفاهم به عمل آمده سقف نرخ ها با توجه به خالي بودن پروازها در يك طرف پروازي، قيمت بليت هر صندلي هواپيما براي مسيرهاي تهران - نجف - تهران 950 هزار تومان و تهران - بغداد - تهران 850 هزار تومان مصوب شد.
همچنين نرخ بليت هر صندلي هواپيما در مسير مشهد - نجف - مشهد براي اين ايام يك ميليون و 200 هزار تومان و در مسير مشهد - بغداد - مشهد يك ميليون و 100 هزار تومان تعيين شد و نرخ بليت در ساير مسيرها مشابه مسير تهران خواهد بود.
گفتني است؛ شركت‌ها به هيچ عنوان اجازه ندارند نرخ بليت عتبات را در اين ايام بالاتر از نرخ مصوب به فروش برسانند و اگر چنين اتفاقي رخ دهد، تخلف محسوب مي شود.
ضمنا ليست دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري كه در بازه زماني ياد شده، براي فروش بليت عتبات عاليات با شركت هاي هواپيمايي طرف قراداد فروش هستند، متعاقبا اعلام خواهد شد.
از آنجا كه احتمال كلاهبرداري و فروش بليت غيرواقع وجود دارد سازمان هواپيمايي كشوري از متقاضيان بليت سفرهاي هوايي خواست از خريد بليت از سايت هاي اينترنتي متفرقه كه به شركت هاي هواپيمايي تعلق ندارند جدا خود داري كرده و در صورت مشاهده هر گونه فعاليت غيرقانوني با شماره تلفن هاي 61022355- 61022015، تلفكس 66048007، پست الكترونيكيshekayat@cao.ir و صندوق پستي 1798-13445 دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان هواپيمايي كشوري تماس بگيرند.

منبع : CAO.IR