انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: 3180 فروند هواپیمای جدید،نیاز خاورمیانه تا سال 2034
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
طبق آخرین بررسی های واحد بازاریابی بوئینگ منطقه خاورمیانه نیازمند 3180 هواپیما به ارزش 730 میلیارد دلار تا 20 سال آینده خواهد بود.

طبق گفته  OEM هفتاد درصد این نیاز انتظار میرود که با افزایش سریع ناوگان بوئینگ 737 Max انجام شود.

هواپیماهای پهن پیکر مانند بوئینگ 787 و بوئینگ 777 حدود کمتر از نصف هواپیماهای منطقه را تا 20 سال آینده تشکیل میدهد در حالی که این دو هواپیما در کل جهان 23 درصد را به خود اختصاص داده اند

OEM = Original Equipment Manufacturer