انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: امضاي سند همكاري ارائه خدمات ناوبري هوايي ايران به سوريه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
محمد اياد زيدان رئيس سازمان هواپيمايي كشوري سوريه با علي عابدزاده رئيس سازمان هواپيمايي كشوري ديدار و گفت و گو كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، به دنبال سفر رئيس سازمان هواپيمايي كشوري سوريه به ايران كه در راستاي همكاري هاي فني و عملياتي انجام شد، روساي سازمان هواپيمايي دو كشور با يكديگر ديدار و گفت و كردند.
براساس اين گزارش؛ مشاوره در زمينه طراحي مسيرهاي پروازي، آموزش طراحي مسيرهاي پروازي به پرسنل هواپيمايي سوريه، آموزش و مشاوره و اجراي كنترل موانع اطراف فرودگاه ها، آموزش انكس 14، مشاوره و آموزش در زمينه اجراي WGS84 (سيستم مساحي و برداشت اطلاعات نقشه برداري فرودگاه ها)، مشاوره و آموزش جهت انتقال از سيستم ارائه خدمات اطلاعات هوانوردي (AIS) به سيستم مديريت اطلاعات هوانوردي (AIM)، مشاوره در زمينه تعمير و نگهداري سامانه هاي ارتباطي و ناوبري، مشاوره در خصوص بازنگري در ساختار سازمان هواپيمايي كشوري سوريه در زمينه جداسازي وظايف حاكميتي و فعاليت هاي ارائه دهندگان خدمات ناوبري هوايي از جمله اهداف اين سفر به شمار مي رود.
در اين ديدار سند همكاري ارائه خدمات ناوبري هوايي ايران و سوريه بين روساي سازمان هواپيمايي كشوري ايران و سوريه به امضا رسيد.
شايان ذكر است در سال گذشته سازمان هواپيمايي كشوري ايران كمك هاي آموزشي در حوزه هاي خدمات ناوبري هوايي شامل؛ آموزش سيمولاتور رادار و برج مراقبت پرواز براي كنترلرهاي كشور سوريه
ارائه كرد.
گفتني است به دنبال درخواست كشور سوريه دوره هاي بازآموزي مراقبت پرواز طي 7 هفته به صورت همزمان در سيمولاتورهاي برج و رادار برگزار مي شود.

منبع : CAO.IR