انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: سرپرست دفتر برنامه ريزي، تشكيلات و بودجه سازمان هواپيمايي كشوري منصوب شد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
در ابلاغي از سوي رئيس سازمان هواپيمايي كشوري، سيد قائم هاشمي نسب به سمت سرپرست دفتر برنامه ريزي، تشكيلات و بودجه سازمان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، علي عابدزاده در اين ابلاغ آورده است؛ نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق جنابعالي، به موجب اين ابلاغ به عنوان سرپرست دفتر برنامه ريزي، تشكيلات و بودجه سازمان منصوب مي شويد.
وي در اين ابلاغ اظهاراميدواري كرده است؛ با استعانت از خداوند متعال و بهره گيري از همه ظرفيت هاي موجود در جهت پيگيري و تصويب برنامه ها و پيشنهادات اصلاحي براي تقويت ساختار اداري و مالي و مقرراتي مورد نياز سازمان تلاش كرده و در انجام ساير وظايف محوله موفق و مويد باشيد.

منبع : CAO.IR