انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: 7 day run-up
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
تمامی هلیکوپتر ها طبق این اساس بایدهر هفت روز یکبار
جهت روغنکاری قطعات چرخنده و اطمینان حاصل کردن از سالم بودن سیستم های هلیکوپتر
روشن بشوند که زمان انجام این کار بسته به تایپ بالگرذ متفاوت است

پی نوشت: اگر بالگرد قبل از هفت روز پرواز داشته باشه احتیاجی به انجام این ران اپ نیست
و اگر شرایظ برعکس رقم خورد یعنی از هفت روز بیشتر شد باید تست پایلوت استارت انجام بشه