انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: وحيد ازوجي معاون توسعه مديريت و منابع سازمان هواپيمايي كشوري شد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
رئيس سازمان هواپيمايي كشوري، در حكمي وحيد ازوجي را به سمت معاونت توسعه مديريت و منابع سازمان منصوب كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، علي عابدزاده در اين حكم آورده است نظر به شايستگي و تجربه ارزشمند جنابعالي به موجب اين ابلاغ به عنوان معاون توسعه مديريت و منابع سازمان هواپيمايي كشوري منصوب مي شويد.
وي در اين حكم آورده است؛ انتظار مي رود با رعايت دقيق قوانين و مقررات و استفاده از دانش و تجارب خود، مساعي خويش را در جهت بهره گيري مطلوب از تمام ظرفيت هاي نيروي انساني سازمان هواپيمايي كشوري و صنعت حمل ونقل هوايي كشور به منظور ارتقا جايگاه سازمان و همچنين افزايش رضايتمندي كارمندان به كار گيريد.
همچنين در ادامه اين حكم آمده است؛ نظر به ضرورت تسهيل و روان سازي امور جاري سازمان و براساس تبصره يك ماده 53 قانون محاسبات عمومي، بدينوسيله اختيارات موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومي در امور اداري مالي و . . . به جنابعالي تفويض مي شود تا رعايت قوانين و مقررات مالي و محاسباتي جاري كشور اقدام لازم معمول شود.

منبع : CAO.IR