انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: لغو مجوز 84 دفتر خدمات مسافرت هوايی در سال 94
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مشاور رسانه ای رئيس و مدير روابط عمومی سازمان هواپيمايی كشوری با اعلام اين خبر گفت : عدم رعايت قوانين و مقررات سازمان هواپيمايی موجب لغو مجوز اين دفاتر شده است.
جعفرزاده با بيان اينكه وظايف و نوع عملكرد دفاتر خدمات مسافرت هوايی به لحاظ ارتباط مستقيم با مردم بسيار حساس و خدمات شايسته اين بخش به خصوص در ايام پيك پروازی ويژه و سرويس دهی به مردم از نگاه اين سازمان پوشيده نيست گفت: همچنين چند محور اساسی چون عدم تمديد ضمانت نامه و عدم توجه به اخطارهای سازمان هواپيمايی كشوری و عدم احراز شرايط راه اندازی پس از مدت تعيين شده بعد از تعليق تعدادی از دفاتر را عامل لغو مجوز دفاتر آنها دانست.
مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايی كشوری همچنين با اعلام اين خبر كه در سال گذشته بازرسي های مستمر و موردی كارشناسان دفتر نظارت بر فرودگاهها، شركتهای هواپيمايی و مؤسسات هوانوردی از دفاتر خدمات مسافرت هوايی تهران و شهرستانها به تعليق 321 دفتر خدمات مسافرت هوايی در سطح كشور گرديد گفت: در اين موارد نيز عدم حضور مديرعامل و مديرفنی،  تغيير مكان بدون تائيد سازمان هواپيمايی كشوری، گرانفروشی به مسافرين و صدور بليت No record (بدون اختصاص صندلی) نيز از جمله موارد تعليق اين دفاتر بوده است.

منبع : CAO