انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: مقايسه ى نحوه ى عملكرد و حركت سطوح فرامين در هواپيماهاى قديمى و هواپيماهاى امروزى
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
در فیلم زیر به مقايسه ى نحوه ى عملكرد و حركت سطوح فرامين در هواپيماهاى قديمى و هواپيماهاى امروزى مانند خانواده جديد ايرباس پرداخته شده و مزیت های سیستم Fly by Wire شرح داده شده است.
Fly By Wire.mp4 -  1.6 MB