انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: ایرباس‌ها برای ۵ هزار نفر اشتغالزایی می‌کنند
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مدیرکل دفتر گواهینامه های سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه هر ایرباس یا هواپیمای جدیدی که وارد ناوگان شود، حداقل برای ۴۰ نفر شغل ایجاد می کند، گفت: با ورود ۱۱۸ فروند هواپیماهای ایرباس برای ۵ هزار نفر اشتغال ایجاد می شود.
محمدرضا کاظمی‌پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: با ورود ناوگان جدید هوایی مشکل بیکاری خلبان‌ها و گروه پروازی رفع می‌شود.
وی با اشاره به ظرفیت اشتغالزایی هر فروند هواپیمای ایرباس گفت: هر هواپیمایی به طور متوسط برای ۶ خلبان و ۶ کمک خلبان اشتغالزایی می‌کند بنابراین ۱۱۸ هواپیمای ایرباس می‌تواند برای بیش از هزار و ۴۰۰ خلبان و کمک خلبان اشتغالزایی داشته باشد.
مدیرکل دفتر گواهینامه‌های سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: همچنین این تعداد هواپیمما برای ۱۸ نفر مهماندارد و حداقل ۱۰ نفر سر مهماندار اشتغال ایجاد می‌کند.
کاظمی‌پور تاکید کرد: در مجموع ۱۱۸ فروند هواپیمای ایرباس می‌تواند برای نزیک به ۵ هزار نفر نیروی متخصص به صورت مستقیم اشتغالزایی داشته باشد.
وی افزود: به طور قطع این تعداد هواپیما به صورت غیر مستقیم برای افراد بیشتری در زنجیره صنعت هوانوردی از جمله نیروی انسانی بخش بار، کترینگ، بخش فرودگاه و... فرصت شغلی به وجود می‌آورد.
مدیرکل دفتر گواهینامه‌های سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در حال حاضر چیزی حدود ۵۰۰ الی ۷۰۰ کمک خلبان در صف ورود به بازار کار هستند، گفت: در صورت ورود هواپیماهای جدید برای تمام این افراد فرصت شغلی به وجود می‌آید و مشکل بیکاری در صنعت هوانوردی رفع خواهد شد.

منبع : خبرگزاری کار ایران