انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: توسعه زیرساخت های فرودگاهی 17 هزار میلیارد تومان خرج دارد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تاکید کرد: توسعه زیرساخت های فرودگاهی کشور نیازمند 17 هزار میلیارد تومان اعتبار است.
به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، رحمت اله مه آبادی در جمع مدیران فرودگاه های کشور افزود: این میزان اعتبار در صورت تامین و بکارگیری، فقط ما را در زمینه حل مشکلات ایمنی مطمئن می کند.
وی با بیان اینکه فرودگاه هایی چون مهرآباد، شیراز، مشهد، تبریز و دیگر فرودگاه ها با مشکلات زیرساختی روبرو هستند، تصریح کرد: برخی دستگاه های ناوبری ما که روزانه 2 هزار پرواز را رصد و هدایت می کنند، باید نوسازی شوند که انجام این کار نیز به 250 میلیون دلار نیاز دارد تا بتوان زیرساختهای ترافیک هوایی را اصلاح کرد.
مه آبادی میزان درآمد شرکت فرودگاه ها را 1500 میلیارد تومان اعلام کرد و با اشاره به اینکه تحصیل این درآمد حتمی  نیست افزود: درآمد ما تقریبا ثابت و هزینه هایمان در حال افزایش است، درحالی که یارانه خدمات تکلیفی که به دیگر دستگاه ها می دهیم، بخش عمده ای از درآمد ما را می گیرد.
وی تاکید کرد؛ پرداخت یارانه ها شرایط را برای ما پیچیده تر کرده است.
به گفته مه آبادی؛ شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در حال حاضر بیش از 700 میلیارد تومان از شرکت های هواپیمایی طلب دارد که این طلب نه تنها وصول نشده، بلکه طلب وصول نشده ما باعث افزایش درآمد همین شرکت ها شده است.
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری شرکت فرودگاه های ایران با بیان اینکه برای حل مشکلات موجود تلاش گسترده ای از طرف مدیران شرکت آغاز شده، افزود: قانونگذار برای حل این مشکلات قانون خاص را پیش بینی کرده اما تا کنون برای عملی شدن این موضوع غفلت شده است.
مه آبادی یکی از راه های حل مشکلات موجود شرکت را استفاده از قانون خاص دانست و قانون خاص مانع بروز بسیاری مشکلات و حل آنها خواهد شد.
[تصویر:  pbj2ox7j5onvvc7ghw3y.jpg]
منبع : شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران