انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: گزارش سالانه یاتا(IATA) در مورد وضعیت ایمنی صنعت حمل و نقل هوایی در سال 2015
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مجمع بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) گزارش سالانه وضعیت ایمنی را در سال 2015 در مورد عملکرد صنعت حمل و نقل هوایی منتشر کرد.
تجزیه و تحلیل های یاتا نشان می دهد که نرخ سوانح هوایی رو به کاهش است و به شرح ذیل می باشد:
*میزان سوانح هواپیماهای جت در سال 2015 برابر با 0.32 به ازای هر یک میلیون پرواز می باشد و معادل با یک سانحه به ازای هر 3.1 میلیون پرواز است. این میزان نسبت به سال 2014 که 0.27 بود وضعیت بدتری را نشان می دهد، اما در مقایسه با میانگین 5 سال گذشته (2010 تا 2014) که 0.46 به ازای هر یک میلیون پرواز بود بهبود یافته است.
*در سال 2015 چهار سانحه هوایی منجر به تلفات گردید که همه آن ها مربوط به هواپیماهای توربو پراپ بوده و در مجموع 136 نفر تلفات داشته است. این مهم در مقایسه با میانگین 17.6 سانحه مرگبار و 504 کشته در سال در بازه زمانی 5 سال گذشته (2010 تا 2014) می باشد.
*میزان تلفات در سال 2015 برای شرکت های هواپیمایی که عضو یاتا هستند 0.22 (1 به ازای هر 4.5 میلیون پرواز) می باشد که عملکرد بهتری نسبت به سال های گذشته نشان می دهد.
*در سال 2015 حادثه ای که برای هواپیمایی جرمن وینگز 9525 (خودکشی خلبان) و هواپیمایی متروجت 9268 (حادثه تروریستی) رخ داد و منجر به کشته شدن 374 مسافر و کادر پروازی گردید، در بررسی های آماری در نظر گرفته نمی شود زیرا در طبقه بندی اعمال عمدی و دخالت های غیر قانونی قرار می گیرند.
[تصویر:  3ww85f0ij8vs0q95g16z.jpg]