انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: نمایندگان بوئینگ هفته آینده به ایران می آیند
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
با توجه به اجازه دولت آمریکا به شرکت بوئینگ برای فروش هواپیما به ایران، شرکت بوئینگ خود را برای آمدن به تهران در هفته آینده آماده می کند.

به شرکت بوئینگ این اجازه داده شده تا از ناوگان کنونی ایران ایر و سایر ایرلاین های ایرانی به جز هواپیمایی هایی که در لیست سیاه آمریکا هستند پشتیبانی کند.
هدف از این سفر ایجاد همکاری و تعامل است، اما هیچ ضمانتی برای این مهم وجود ندارد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران اعلام کرده است که پیشنهاد های جدی از طرف برزیل ، کانادا و ژاپن برای اجاره و فروش هواپیما به ایران دریافت کرده است.
ایران ایر قبلا 138 فروند هواپیما سفارش داده است اما هنوز قرار داد نهایی آن امضا نشده است و به ماه May یا June سال 2016 موکول شده است.