انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: تست کوررنگی - یکی از معاینات پزشک هوایی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
[تصویر:  m9nw_کوررنگی.jpg]

سعی کنید اعداد درون دایره ها رو بخونید
(تست کوررنگی - یکی از معاینات پزشک هوایی)

اعداد صحیح :
بالا سمت راست عدد 8
بالا سمت چپ عدد 5
پایین سمت راست عدد 74
پایین سمت چپ عدد 29